Glostrup Musikskole tilbyder undervisning til børn og unge i alderen 0-25 år, bosatte i Glostrup Kommune. Individuel sang- og instrumental undervisning består af en lektion på 25 min. Undervisningsåret går fra medio august til primo juni. Musikskolens ferie/fridage følger folkeskolens med enkelte undtagelser. Sæsonen er på 34 undervisningsuger. 

 

Sådan tilmelder du dig 

Tilmelding sker online på www.glostrupmusikskole.dk

Er det første gang du vil tilmelde dig Glostrup Musikskole, skal du klikke på knappen Tilmelding. Herefter vil du blive guidet igennem tilmeldingen. 

For nye og gamle elever gælder følgende: 

Brugernavn: Din fødselsdato 

Kodeord: De sidste fire cifre i dit cpr.nr.  

Vi sender altid en bekræftelse på modtagelsen. 

Du skal tilmelde dig hver sæson til ønskede fag. Nuværende elever, der ønsker at sikre sig plads i den kommende sæson, må gentilmelde sig.  

Dato for frist bliver tilsendt. 

Sådan betaler du 

Betaling for undervisningen sker forud i 3 rater à 3 måneder. Betaling for instrumentleje sker sammen med betalingen for undervisningen samt pr. 1. juni. Bemærk at lejeperioden for instrumenter altid er 12 måneder. Indbetalingskort sendes fra Glostrup Kommune til værges e-boks. 

Det koster det 

Se prislisten her.

Musikskolen følger Glostrup Kommunes takster, og du må forvente en prisregulering i marts. Deltagelse i sammenspilsgrupper, orkestre og kor er gratis, såfremt eleven deltager i individuel undervisning. Du må påregne en deltagerbetaling ved deltagelse i internat weekender, rejser mv.  

Du kan få søskenderabat

 Du kan få søskenderabat, hvis to eller flere søskende er tilmeldt soloundervisning. Søskenderabatten betyder at søskende 2 og øvrige søskende kun skal betale 50 % af undervisningsprisen. Det dyreste fag er til fuld pris, og for de resterende fag er prisen 50 %. Der ydes ikke søskenderabat på instrumentudlejning samt kor & orkester. 

Sådan melder du dig ud 

Ønsker du ikke længere at gå på Musikskolen, skal du melde dig ud skriftligt. 

Udmeldelsen sendes gerne på mail til Musikskolens kontor, musikskolen@glostrup.dk

Skriftlig udmeldelse accepteres kun pr. 25. august, 1. december, 1. marts, samt ved undladelse af gentilmelding.